- Advertisement -

අධ්‍යාපනික සෙල්ලම් බඩු සඳහා දෙමව්පියන් වියදම් කල යුත්තේ ඇයි?

-

ලෝකය ගැන දැනගැනීම සඳහා දරුවන්ට ඒ සඳහා මුහුණ දීමට අත්දැකීම් අවශ්යප වේ.දරුවා ඉපදුණු පසුව සෑම කුඩා තොරතූරු ආශ්ර මයෙන් ම ඉගෙන ගනී. කථා කිරීම,ඉඳගැනීම,දිවීම,පැනීම වැනි හැකියාවත් ඉගෙන ගනී.ඔවුන්ගේ පරිසරයේ ඇති දේවල් හා ඒවා ක්රිථයාවන ආකාරය ඉගෙන ගනි.ඔවුන් ඔවුන් සමඟ සිටින මිනිසුන් ගැන ඉගෙන ගනී.සෙල්ලම් බඩු වලින් ඔවුන්ට ඉගෙන ගැනීමට කියා දේ.

තවත් කරුණක් තමයි දරුවන්ට ගුරුත්වය පිළිබඳ දැනීමක් නැත.භාණ්ඩයක් අතහැර දැමූපසු එය බිම වැටෙන්නේ ඇයි කියලා ඔවුන්ට දැනීමක් නැත. ඔවුන් ගුරුත්වය පිළිබඳ තීරණය කරනු ලබන්නේ ඔවුන්ගේ සෙල්ලම් බඩු වලිනි. දරුවා සෙල්ලම් බඩු තම දැනීමෙන් බිමට අතහරී. එම වැටුනු සෙල්ලම් බඩු තම දෙමාපියන් එය ඇහිද දුන්නත් පසුත් වටහා ගනී. එය හොඳ උදාහරණයකි. තම දෙමාපියන් එය ඇහිද දෙන සෑම වාරයක් පාසාම ඔවුන් එය වටහා ගනී. ඔවුන් කලබල වූ අවස්ථාවක ඔවුන් කුමන හෝ දෙයක් අරගෙන එසැනින් බිමට අත්හරි. එම බිමට අතහැරෙන බලපෑමට ඔවුන් එය ගුරුත්වය කියා හඳුන්නා ගන්නේ නැත. නමුත්,බිමට අතහරින සෑම දෙයක් ම බිමට වැටන බව ඔවුන් තේරුම් ගනී. සෙල්ලම් බඩු සමඟ ඇති අත්දැකීම,සංකල්පය අවබෝධ කර ගැනීමට උදව් වේ.

- Advertisement -

සෙල්ලම් බඩු සමහර කාරණා වල දී වටිනාකමක් නැත.සෙල්ලම් කිරීමෙන් මාංශපේෂි පාලනය වැඩි දියුණු වේ.අශ්වයාගේ පිට උඩ පැද්දීම ,බයිසිකලය පැදීම හා බෝලයක් විසි කිරීම මඟින් මාංශපේෂි පාලනයට පුරුදු වේ.සෙල්ලම් කුළුණක් සාදා එය කඩා වැටී නැවතත් එම ක්රිහයාවලිය වීම නිසා මාංශපේෂි වල ක්රිරයාවලිය වැඩිදියුණු වේ.

සෙල්ලම් බඩු දරුවන්ගේ නිර්මණාත්මක බව හා පරිකල්පන භාවය වැඩිදියුණු වේ.බොහෝ වැඩිහිටියන් අවශ්යන නැති කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි විසිකරන්න ගනී.එහෙත් දරුවන් ඒවා පාවිචියෙන් ගෙයක්,කූඩුවක් හෝ කෝච්චියක් නිර්මාණය කර ඒවා වලින් සෙල්ලම් කරයි.ඔවුන් බොහෝ විට විවිධ භාණ්ඩ ආධාරයෙන් සෙල්ලම් කිරීමට ගනී.

සෙල්ලම් බඩු දරුවාගේ ආත්ම විශ්වාසයේ වර්ධනයට උපකාරී වේ.දරුවා තම සෙල්ලම් බඩුව ( බයිසිකලය,ප්රෙආහේලිකාව ) කෙරෙහි පාලනයක් ඇතිවූ විට තමා පිළිබඳ හැඟීමක් හා විශ්වාසයක් ගොඩනැගේ. ඔවුන්ගේ සෙල්ලම් බඩු වලින් සෙල්ලම් කරන විට ඔවුන් නිතරම කියාපාන දෙය නම් “මා දිහා බලන්න.මට මෙදේ කරන්න පුළුවන්” කියා ඔවුන් ගේ සෙල්ලම් බඩු වලින් කල හැකි දේ පෙන්වා දෙයි.වැඩිහිටියෙකු දරුවන් සමඟ බොරුවට සෙල්ලම් කිරිම වැදගත් දෙයකි.එයින් දරුවාට තමා පිළිබඳ හැඟීමක් හා විශ්වාසයක් ඇති වේ.එමෙන්ම දරුවන් ට තමා පිලිබඳ ඇති අදහස වැඩි වේ.

සීසෝව පැදීම,වැලි මාලිගා සෑදීම යන සජීවි සහභාගීත්වයක් අවශ්යත සෙල්ලම් බඩු තුළින් දරුවාට මිත්ර ත්වය/මිතුදම ඇති කිරීමට උදව්වේ.

දරුවන්ට අනෙක් දරුවන් සමඟ සන්නිවේදනය කරන්නේ සෙල්ලම් බඩු වලිනි.කණ්ඩායමක දරුවා සෙල්ලම් බඩු සමඟ සෙල්ලම් කිරීමේ දී ඔවුන් කණ්ඩායම් ගනි විද්යාවව (group norms)ගැන දැන ගනි. තව ද ඔවුන් කණ්ඩායමේ හැසිරිය යුතු ආකාරය,කණ්ඩායමේ ඊළඟට කථාකල යුතු කෙනා කවුද යන්න තීරණය කිරීම, ප්රඩතික්ෂේප කිරීමක දී ඒවා හැසිරිය යුතු ආකාරය ද ඉගෙන ගත හැකිවේ.

සෙල්ලම් බඩු තුළින් දරුවාට තම හැගීම් හා ශක්තිය මුදාහරින්නේ කෙසේ ද කියා දැන ගත හැකි වේ.දරුවන් බෝහෝ විට උද්යෝගී වේ.දරුවන් සෙල්ලම් පිට්ටනියේ දී හා බයිසිකලය පැදීමේ දී උද්යෝගී වීමට දිරිදීම වැදගත් වේ.එහෙත් පැනීමට ඉඩ හැරීම නොකළ යුතු ය.සෙල්ලම් බඩු වලින් දරුවාගේ කෝපය සහ කලකිරීම නිදහස් කිරීමට උදව්වේ.වතුර ඉසීම,punching bag වැනි දෑ වලින් දරුවාගේ ආතතිය මුදාහැරීමට උදව්වේ.

රූපවාහිනියක් සෙල්ලම් බඩුවක් ලෙස භාවිතා කල හැකි ද?

බොහෝ දෙමව්පියන් වැඩිහිටියන් රූපවාහිනිය දරුවන් ට තාත්වික සෙල්ලම් භණ්ඩයක් ලෙස භාවිතා කරයි.සතියකට පැය 30 ක් රූපවාහිනියේ කාලය ගත කරන බව බොහෝ අධ්යියනයන් වල සඳහන් වේ.බොහෝ දෙමව්පියන් සිතන පරිදි රූපවාහිනිය නරඹන කාලය වැඩි බව සිත යි.රූපවාහිනිය නැරඹීම නිෂ්ක්රිරය ක්රි යාවකි.ඒ වෙනුවෙන් ළමුන් ක්රි යාශීලීව යමක් කිරීමට අනුබල දිය යුතු ය.

රූපවාහිනිය නැරඹීම නිශ්ක්රි්ය (passive) ක්‍රියාවලියක් වන අතර එය වර්ධනයට උදව් නොවේ. රූපවාහිනිය දරුවන්ට නැරඹීමට ලබාදීම වරදක් නොවේ. නමුත්,එය විනෝදයක් ගෙන දෙන ඉගෙන ගැනීමට අත්දැකීමක් විය යුතු ය.

මෙය සිදු කිරීමට විවිධ ක්රිම ඇත.

• නිරතුරුවම දෙමව්පියන් දරුවන් රූපවාහිනිය නැරඹීමට නියමිත වැඩසටහන් හා කාල වේලාව වෙන් කල
යුතු ය.එම නීතියට නිරතව සිටිය යුතු ය.
• දරුවන්ට සුදුසු වේලාවට රූපවාහිනිය වෙන්කර තිබිය යුතු ය.
• දරුවන් ට වැඩිහිටියන් ගේ අවධානය හා ආරක්ෂාව අවශ්යුය ය.

දෙමව්පියන් ට දරුවන් සමඟ සිට ඔවුන් සමඟ මෙම රූපවාහිනියේ පෙන්වන මනඃකල්පිත දේවල් කෙසේ සිදුවනවා ද,කුමක් ද මෙහි විශ්වාස කල යුතු සත්ය හා ඔවුන්ගේ ක්රිකයාවන් කුමකට ද සිදුවන්නේ ද කියා ඔවුන්ට තේරුම් කල යුතු ය.වයස අවුරුදු 3 ක දරුවෙකු ට රූපවාහිනියේ පෙන්වන වැඩසටහන් පිළිබඳ තමන්ගේ අදහස් හා හැඟීම් පැහැදිලි කර ගත හැක.

LEAVE A REPLY

SUBSCRIBE කරන්න ⇢

165,796FansLike
12,900SubscribersSubscribe
- Advertisement -
- Advertisement -

More article