කලලයට සති 11ත් 14ත් අතර කාලයේදී සිදු කරනු ලබන scan පරීක්ෂණය

0
259
තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම, මෙලොවට බිහිවන්නට සිටින කිරිකැටියා පිලිබඳ සියලු තොරතුරු කලින්ම දැනගැනීමට මව්වරුන්ට අද වන විට අවස්තාව සැලසී තිබෙනවා. කලලයට සති 11ත් 14ත් අතර කාලයේදී සිදු කරනු ලබන scan පරීක්ෂණය එවැන්නක්. එම scan පරීක්ෂණය කුමක් සඳහාද යන වග සහ එහි ඇති වැදගත් කම පිළිබඳව, උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය වෛද්‍ය ටිරාන් ඩයස් මහතාගෙන් අපි විමසුවා. Fetal nuchal translucency scan. Pregnancy scan 11-14 weeks

SHOW LESS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here