පෝලියෝ මුඛ එන්නත වෙනම ලබා දීම සහ Hexavalent ක්‍රමයට ලබා දීමේ වෙනස

0
339

ඔබේ දරුවාට එන්නත් ලබාදීමේදී පෝලියෝ මුඛ එන්නත වෙනම ලබා දෙනවාද? එසේත් නැතිනම් Hexavalent එන්නතේම සංඝටකයක් ලෙස ලබා දෙනවාද? මේ ක්‍රම දෙක අතර වෙනස කුමක්ද? මේ ගැන අපි අහමු එන්නත් සහ වෛරස් රෝග පිලිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ විශේෂඥ, වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මියගෙන්. Sri Lanka immunisation schedule

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here