සාමාන්‍ය ප්‍රසුතියේත් සිසේරියන් සැත්කමේදීත් ඇති වාසි අවාසි ගැන දැනුවත්ද? – මහාචාර්ය හේමන්ත සේනානායක

0
127

ඇතැම් මව්වරුන් සාමාන්‍ ප්‍රසූතියට බියක් දක්වනවා සේම ඇතැම් මව්වරුන් සිසේරියන් සැත්කමට බියක් දක්වනවා. මෙම ප්‍රසූත ක්‍රම දෙකේදීම මවට මෙන්ම දරුවාටත් ඇති වාසි සහ අවාසි ගැන අපි දැනුවත් වෙමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here