සාමාන්‍ය ප්‍රසුතියේත් සිසේරියන් සැත්කමේදීත් ඇති වාසි අවාසි ගැන දැනුවත්ද? – මහාචාර්ය හේමන්ත සේනානායක

ඇතැම් මව්වරුන් සාමාන්‍ ප්‍රසූතියට බියක් දක්වනවා සේම ඇතැම් මව්වරුන් සිසේරියන් සැත්කමට බියක් දක්වනවා. මෙම ප්‍රසූත ක්‍රම දෙකේදීම මවට මෙන්ම දරුවාටත් ඇති වාසි සහ අවාසි ගැන අපි දැනුවත් වෙමු.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here