පුංචි දරුවන්ට ක්ෂය රෝගය වැළඳුණහොත් එය හඳුනාගන්නේ කොහොමද?

0
317

පුංචි දරුවෙක් ක්ෂය රෝගයට ගොදුරු වී ඇති බව හඳුනා ගන්න තරම් මව්වරුන් වශයෙන් අපිට ඇති දැනුම අල්පයි. නමුත් නම් සැකයක් මතු වුවහොත් වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව මේ තත්ත්වය යම් යම් පරීක්ෂණ මගින් හඳුනා ගැනීම සිදු කළ හැකියි.

ළමා ශ්වසන රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්න ද සිල්වා රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල, බොරැල්ල

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here