ඇඳුම තියෙන දරුවන්ට ඉන්හේලර් ලබාදීම සුදුසුද?

0
1207

ඇදුම, හතිය, වීසින් එහෙමත් නැතිනම් ඇස්මා ලෙසත් හඳුන්වන මේ රෝග තත්ත්වය නිසා පුංචි දරුවෝ බොහොම පීඩාවට පත් වෙනවා. වෛද්යෙවරු මේ සඳහා ඉන්හේලර් ප්‍රතිකාර ක්‍රමය නිර්දේශ කරනවා. මේ ගැන ඇතැම් මව්පියන් දක්වන්නේ බියක්. එය බිය විය යුතු ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්ද යන්න පිළිබඳව අපි දැනුවත් වෙමු.

ළමා ශ්වසන රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්න ද සිල්වා රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල, බොරැල්ල

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here