දුවට පුතාට එන්නත් ලබා දෙන්න ඔබේ හි තටත් බයයිද?

0
204

දරුවන්ට ලබා දිය යුතු එන්නත් පිළිබඳව අසාමාන්‍ය බියක්, ඇතැම් මව්වරුන් තුල තිබෙනවා. අපි ඒ බිය තුරන් කරගන්න, එන්නත් සහ අතුරු ආබාධ පිළිබඳව දැනුවත් වෙමු. එන්නත් සහ අතුරු ආබාධ ගැන වැඩිදුර විස්තර අපි විමසුවේ, එන්නත් සහ වෛරස් රෝග පිලිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ විශේෂඥ, වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මියගෙන්. Sri Lanka immunization schedule

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here