දරුවන්ට එන්නත් ලබා දීමට වඩා සුදුසු රජයේ සායනයද? පෞද්ගලික රෝහලද?

දරුවන්ට ලබා දියයුතු එන්නත් මාලාව පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් ඔබට තිබෙනවාද? ඇතැම් විට ඔබේ දරුවාට එන්නත් ලබා දෙන්නේ රජයේ සායනයෙන් විය හැකියි. නැතිනම් පෞද්ගලික රෝහලකින් විය හැකියි. මේ එන්නත් වල යම් වෙනසක් තිබෙනවාද යන ගැටලුව ඔබටත් ඇති. දරුවන්ට එන්නත් ලබා දීමට වඩා සුදුසු රජයේ සායනයද? පෞද්ගලික රෝහලද? එන්නත් සහ වෛරස් රෝග පිලිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ විශේෂඥ, වෛද්‍ය ඔමාලා විමලරත්න මහත්මියගෙන් අපි ඒ ගැන විමසුවා. Sri Lanka immunization schedule.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here