මානසික රෝග තත්වයකදී දරුවන්ට ඖෂධ ලබාදීම සුදුසුද?

0
284

දරුවන්ට ඇති වන මානසික රෝග තත්ත්වවලදී ඖෂද ලබාදීම සුදුසුද? ඔය පුංචි පුංචි වෙනස්කම් වලට මනෝ වෛද්ය වරු ළඟට දරුවෝ උස්සගෙන ගියාම එයාලා බෙහෙත් දෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවෝ ඒවට හුරු වෙනවා. එහෙම හිතන ඔබ අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝව නරඹන්න.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here