ගැබිණි සමයේ ඔබත් ගැස්ට්‍රයිසිස් තත්ත්වයෙන් පීඩා විඳිනවාද? | Prof. Tiran Dias

0
266
ගැස්ට්රායිසිස් තත්ත්වය ගැබිනි මවට අපහසුවක්. ඒ සඳහා කළ යුත්තේ කුමක්ද? ගැස්ට්රවයිටීස් කියන්නේ නිකන් ඉන්න කෙනෙකුට පවා ලොකු අපහසුවක්. එහෙම එකේ කුසේ දරුවෙකුත් දරාගෙන අපහසුතා මැද්දේ ඉන්න අම්මා කෙනෙක්ට කොයතරම් අපහසුවක් ඇත්ද? මෙන්න මේ උපදෙස් ගැබිනි සමයේ ගැස්ට්රදයිටීස් තත්ත්වය නිසා අපහසුවෙන් ඉන්න ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වේවි

SHOW LESS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here