කුඩා දරුවෙකුට ඇපෙන්ඩිසයිටිස් ඇතිවුනොත් මොකද කරන්නේ?

0
323

දරුවෙකු ඇපෙන්ඩිසයිටිස් තත්ත්වයට පත් වුවහොත් මව්පියන් ඒ තත්ත්වය හඳුනා ගන්නේ කෙසේද? ඇපෙන්ඩිසයිටිස් තත්ත්වය කියන්නේ ඉක්මනින් ප්‍රතිකාර ලබාගත යුතු තත්ත්වයක් බව ඔබ අසා ඇති. ඒත් ගෙදරදී මෙවැනි තත්ත්වයක් හඳුනා ගන්න අපිට බැහැ. ඇපෙන්ඩිසයිටිස් තත්ත්වයේදී දරුවෙකු පෙන්නුම් කරන රෝග ලක්ෂණ ගැන දැනුවත් වෙමු නේද? Appendicitis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here