දරුවාගේ පෞරුෂ වර්ධනයට පියාගේ දායකත්වය අත්‍යාවශ්‍යම ද ?

0
166

කන්න බොන්න දීලා උගන්නලා දරුවෙක් උස් මහත් කරන එක අම්මා කෙනෙක්ට තනියම වුනත් කරන්න පුලුවන් කියලා අපිට හිතුනත් දරුවෙක්ට ඒ ටික විතරක් නම් මදී. නිසි විදියට පෞරුෂය වර්ධනය වෙන්න නම් තාත්තත් නැතුව බැහැ. ළමා හා නව යොවුන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මියුරු චන්ද්‍රදාස මහතා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here