දරුවාගේ පෞරුෂ වර්ධනයට පියාගේ දායකත්වය අත්‍යාවශ්‍යම ද ?

කන්න බොන්න දීලා උගන්නලා දරුවෙක් උස් මහත් කරන එක අම්මා කෙනෙක්ට තනියම වුනත් කරන්න පුලුවන් කියලා අපිට හිතුනත් දරුවෙක්ට ඒ ටික විතරක් නම් මදී. නිසි විදියට පෞරුෂය වර්ධනය වෙන්න නම් තාත්තත් නැතුව බැහැ. ළමා හා නව යොවුන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මියුරු චන්ද්‍රදාස මහතා

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here