ඇතැම් දරුවන් ගිලීමේ අපහසුතා පෙන්නුම් කරන්නේ ඇයි ?

ඇතැම් දරුවන් ගිලීමේ අපහසුතා පෙන්නුම් කරනවා. එය රෝගී තත්ත්වයක්ද නැතිද යන්න හදුනා දරුවා වෛද්‍ය උපදෙස් වෙත යොමු කල යුත්තේ කොයි ආකාරයෙන්ද? හබුන් කටයි. වතුර කටයි. වතුරටම දරුවගේ බණ්ඩිය පිරෙනවා. ඒත් වතුර නැති වුණොත් දරුවා කෑම කන්න කැමති නෑ. වතුර දීලා හරි කෑම පිඟාන හිස්කරගන්න තිබ්බනං අම්මට සතුටුයි. ඔබ නොදැනුවත්ව හෝ මේ කරන දේ හරිද?

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here