දරුවන් ඉදිරියේ දෙමව්පියන් ආදරය කිරීම කුමන ආකරයකින් විය යුතුද?

0
248

දරුවන් ඉදිරියේ මව්පියන් ආදරය කිරීම සිප වැලඳ ගැනීම ඔවුන්ගේ මනසට අනවශ්‍ය බලපෑමක් කියලා ඔබටත් හිතුනද? ළමා හා නව යොවුන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මියුරු චන්ද්‍රදාස මහතා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here