දරුවන් ඉදිරියේ දෙමව්පියන් ආදරය කිරීම කුමන ආකරයකින් විය යුතුද?

දරුවන් ඉදිරියේ මව්පියන් ආදරය කිරීම සිප වැලඳ ගැනීම ඔවුන්ගේ මනසට අනවශ්‍ය බලපෑමක් කියලා ඔබටත් හිතුනද? ළමා හා නව යොවුන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මියුරු චන්ද්‍රදාස මහතා

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here