මවගේ / පියාගේ නිරුවත දැකීම දරුවාගේ මනසට අනිසි බලපෑම් කරනවද?

0
192

පුංචි දරුවෝ එක්ක අද වෙද්දී අම්මලාට නාන කාමරයට යන්නවත් විවේකයක් නැහැ. බොහෝ අම්මලා දරුවත් අරගෙනම නානකාමරයට යන්න පුරුදු වෙලා. මෙවැනි අවස්ථාවක හෝ ඇඳුම් මාරු කරන අවස්ථාවක හෝ මවගේ/ පියාගේ නිරුවත දැකීම දරුවාගේ මනසට බලපෑම් කරන්නේ කොහොමද? ළමා හා නව යොවුන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මියුරු චන්ද්‍රදාස මහතා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here