ලිංගික අපයෝජනයකට ලක් වූ දරුවෙක් ගැන ඔබ ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කෙසේද?

0
207

අපි කවුරුත් පලමු තැන දෙන්නේ ජීවිතයට. ලිංගික අපයෝජනයට ලක් වුනු දරුවෙක්ගේ මානසික සුවතාවය ගැන සැලකිලිමත් වෙලා ඒ දරුවා මානසිකව ශක්තිමත් කරලා ඉදිරියට යවන්න දෙමාපියෝ උත්සාහ කරන්නේ ඒ නිසයි. මේ වගේ අවස්ථාවක දරුවෙක් සම්බන්ධව අපි ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ මෙන්න මේ විදියටයි. ළමා හා නව යොවුන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මියුරු චන්ද්‍රදාස මහතා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here