ක්‍රියාශීලි බව අඩු දරුවන් පසුකාලීනව මුහුනපාන ගැටලු මොනවාද ?

0
266

ක්‍රියාශීලි බව අඩු දරුවන් පසුකාලීනව මුහුනපාන ගැටලු මොනවාද ? ක්‍රියාශීලි බව කියන්නේ වයස් භේදයකින් තොරව අපේ ජීවිතයට අත්යනවශ්යද කාරණයක්. ඔබේ දරුවාට හැමවිටම පාසැල් වැඩ කටයුතුවලට පමණක් නියැලෙන ඇඟ වෙහෙසා කිසිත් නොකරන දරුවෙක් නම් මේ දැනුවත් කිරීම ඔබටයි.

කසුනි චන්දිමා මහත්මිය-භෞත චිකිත්සක, රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here