දරුවෙකුට බඩ එළියේ යාම/වමනය ඇති වෙන්න හේතු මොනවාද?

0
915

බඩේ අමාරුවක් කියන්නේ පුංචි දරුවෙක්ට ටිකක් අපහසු තත්ත්වයක්. දිගින් දිගටම වමනය බඩඑළියේ යාම ඔවුන්ට දරාගන්න බැහැ. මේ වගේ වෙලාවක කෑම කන්න, දියර වර්ගයක් පානය කරන්න දරුවෝ කොහෙත්ම කැමති නැහැ. ඉතිං අම්මලා විදියට අපි මොකද කරන්නේ?

ළමා රෝග විශේෂඥ රුක්මල් ගුණතිලක අපේක්ෂා රෝහල, මහරගම.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here