නිශිකා විරසූරිය

2 POSTS
0 COMMENTS
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා වේදී ගෞරව උපාධිධාරිනියක හා මානව සම්පත් කළමණකරණය පිලිබද වෘත්තීය සුදුසුකම් ලාභිනියක වන මා වෘත්තීයෙන් මානව සම්පත් කලමණාකාරවරියකි. අර්ධකාලීනව සේවයේ යෙදෙන මාගේ කාලය වැඩි වශයෙන් යොදවනු ලබන්නේ මාගේ දියණිය වෙනුවෙනි. මවක් ලෙස මුහුණු පෑමට සිදුවන අනේක විද අභියෝග සාර්ථකව ජය ගැනීමත් එම දැනුම බෙදා ගැනීමත් මගේ අරමුණයි.

Exclusive content

- Advertisement -

No posts to display

- Advertisement -
- Advertisement -