- Advertisement -

අම්මට, දරුවට සෙත් දෙන පිරිත් ගාථා

-

මවක් වෙන්න පෙරුම් පුරන හැම කාන්තාවක්ම තමන්ගේ දරු පැටියා නිදුක් , නිරෝගීව ලැබෙන්නත් කිසිම අනතුරක් නොවෙන්න කියන මානිකසත්වය ගොඩ නගා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා.ඒ නිසා ආගම, ජාතිය කුමක් වුනත් තමන් අදහන ඉෂ්ටදේවාතාවුන් හෝ වෙනත් ආගමික විශ්වාස අනුව හිතේ ශක්තිය ගොඩ නගා ගන්නවා. බෞද්ධාගමික  වටපිටාවට අනුව දරුවා ලැබෙන්න පෙරාතුව අංගුලිමාල පිරිත් දේශනය පැවැත්වීම අනිවාර්යෙන්ම සිදු වෙනවා.පිරිතේ බලය කියන්නේ බුදුරජාණන්වහන්සේගේ සත්‍ය වචනයයි.උන්වහන්සේගේ අධිෂ්ටාන ශක්තිය හා වචනයක බලය හෙවත් සත්ක්‍රියාවයි.

  • අංගුලිමාල සුත්‍රෙය් නිදාන කතාව…

 

- Advertisement -

දරුවන් ලැබෙන්න ප්‍රසව වේදනාවෙන් පසු වුන අම්මා කෙනෙකුට දරු ප්‍රසවය පහසු කිරීමට අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ විසින් මෙම පිරිත් දේශනාව පවත්වන ලදී. ප්‍රසව වේදනාවෙන් පසු වෙන මව ගැන අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ බුදුරජාණන්වහන්සේට දන්වා සිටි විට බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් මේ දේශනාව අංගුලිමාල තෙරුන්වහන්සේට දේශනා කළහ.

‘‘යථෝ භං භගිනි අරියාය ජාතියා ජාතෝ නාභිජානාමි සංවිච්ච ලාණං ජීවිතා වෝරෝපේතා තේන සච්චේන සොත්ථි තේ හෝතු සොත්ථි ගබ්භස්සාති… මේ පිරිත් දේශනාව සමග පෙරහනයකින් පෙරී ගියා සේ කිසිම අපහසුවක් නැතුව කාන්තාවගේ දරු ප්‍රසුතිය සිදු වුණා. මෙම ආනුභාවය ඉර හඳ පවත්නා තෙක්ම පවතින බව විශ්වාස කරනවා. තවමත් අංගුලිමාල තෙරුන්වහන්සේ පිරිත් දේශනා කළ ස්ථානයේ පවා එම අනුහස පැවැතේ යැයි විශ්වාසයේ තිබෙනවා.

ගැබිණිය මෙම ආසනයේ නිදි කරවූ විට දරු ප්‍රසුතිය පහසුවෙන් සිදු වෙන බවත් විශ්වාසයේ පවතිනවා.එතැනට පැමිනීමට අපහසු ගැබිණි කාන්තාවන්ට ආසනය සෝදා පැන් පානයට දුන් විට ප්‍රසුතිය පහසු වූ බව විහ්වාසයේ පවතිනවා.තිරිසන් සතුන් පවා මෙතැනට ගෙනැවිත් තැබූ විට සුවසේ පැටවුන් ප්‍රසුත කළ බවටත් සැලයි.

ඒ වගේම ඇස් වහ කටවහ දෝෂවලටත් අංගුලිමාල පිරිත ගුණදායකයි. අටුවාවෙහි දැක්වෙන අන්දමට ‘‘ඉමඤ්ච පන පරිත්තං න කිඤ්චි පරිස්සයං න මද්දති මහා පරිත්තං නාමෙතං“ යනුවෙන් දක්වා ඇත්තේ පැන් හෝ තෙල් හෝ නූල්වලට පිරිත් කර ගැනීමයි. පිරිත ගැයෙන වාර ගණණ අනුව අනුහස් ලැබෙන නිසා සත්වරක්, අටවරක් හා දහස් වරක් ලෙසින් පිරිත් කෙරේ.

පිරිත් දේශනාවේ අනුහසින් ප්‍රසුත කාර්යට අවශ්‍ය ශක්තිය, නිරෝගිතාවය , ජීවිත ආරක්ෂාව ලැබෙනවා.පිරිත් නූලක් පැළඳීම සමග පිරිත් ආශිර්වාදය මවට හා දරුවාට සම්බන්ධ කරනවා.පිරිත් නූලක් ස්වාමින්වහන්සේ ගැට ගසන්නේ මහා කරුනාවකින්. පිරිත් අනුහස් දරුවාටත් මවටත් ලැබේවා කියන උතුම් අරමුණින්. තරංග ඔස්සේ මේ ශක්තිය දෙපාර්ශවයටම ගමන් කරනවා.

 

අම්මලා දරුවන් නලවන්න පවා පිරිත් ගාථා ගායනා කරනවා. මේ ආධ්‍ය්තිමක ශක්තිය දරුවාට ආශිර්වාදයක්.

 

  • කුඩා දරුවන් සිහිනෙන් බියවීම

.කුඩා දරුවන් සිහිනෙන් බයවීම, කිරි වමනය දැමීම, සිහිනෙන් ඇඬීම , නිතර අඬන විට පිරිත් ඇසුරින් විිවධ ආරක්ෂාවන් සලසා ගන්නවා.දරුවා නාවන විටත් පිරිත් පැන් දරුවා නාවන ජලයට සංයෝග කරනවා.

බාලගිරි දෝෂ අවස්ථාවේදී සදුන් තෙල් ස්වල්පයකට රතන සුත්‍රෙය් සදහන්  යං කිඤ්චි චිත්තං ඉදවා හුරංවා ගාථාව 108 වාරයක් ගායනා කිරීමෙන් පසුව එම තෙලෙන් තිලකයක් තබනවා.

  • ළදරුවන්ට රන්කිරි කට ගාන විට

යං කිඤ්චි විත්තං ඉදවා හුරංවා

සග්ගේසු වායං රතනං පණීතං

නනෝ සමං අත්ථි තථාගතේන

ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං

 

ළදරුවන්ට රන්කිරි කට ගාන  විට මෙම ගාථාව 108 වාරයක් කිර මතුරනු ලැබේ.

 

  • ඇස්වහ, කටවහ දෝෂවලට

විවිධ ඇස්වහ, කටවහ දෝෂවලට  ‘‘යං කිඤ්චි විත්තං ඉදවා හුරංවා“ ගාථාවෙන් නූල් පොටක් මතුරා දරුවා ඉණ බැඳීම.

  • බිය සහ අනතුරුවලදි..

පුංචි අත දරුවන්ට නොව ටිකක් වැඩිහිටි කෙනෙක් වුනත් බල්ලෙක් සපා කෑ විට ප්‍රතිකාරවලට අමතරව ‘‘යං කිඤ්චි විත්තං ඉදවා හුරංවා“ගාථාවෙන් පිරිත් කරන ලද නූලක් ඉණ ගැට ගැසීම. මෙය නිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරවලට අතිරේකවයි. ඒ වගේම කිල්ලෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම වැදගත්.සර්ප බියටත් ඒ වගේමයි.

  • නිවස ආරක්ෂාවට

නිවස ආරක්ෂාවට පරතන සුත්‍රෙය් එන පහත ගාථාව 108 වාරයක් ගයමින් පිරිත් කරන ලද පැන් නිවස පුරා ඉසීම.

යම්බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරිවණ්ණයී සුචිං

සමාධිමානාන්තරිකඤ්ඤමාහු

සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති

ඉදම්පි බුද්ධෙ රතනං පණීතං

 

ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පණීතං

ඉදම්පි සංඝෙ රතනං පණීතං‍ෙ

ඒතෙන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

  • දරුවන් නිතර අඬනවා නම්..

අතදරුවන්ට අඬන්න හේතු අපට තේරුම් ගන්න බැහැ. බඩගිනි, නිදිමත, බිය සහ වෙනත් අපහසුතාවයන් නිසා දරුවා අඩන්න පුලුවනි. ඒ වගේ අවස්ථාවන්හිදී

යානීධ භූතානි සමාගතානි

භුම්මා නිවා යා නිවඅන්තලික්ඛේ

තථාගතං දේවමනුස්ස පූජිතං

බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ථි හෝතු

ධම්මං නමස්සාම සුවත්ථි හෝතු

සංඝං නමස්සාම සුවත්ථි හෝතු…..මෙම ගාථා 108 වාරයක් ගායනා කරමින් පිරිත් කරන ලද ජලයෙන් දරුවාගේ මුුහණ සෝදන්න.

  • විභාග ජය ලැබීමට..

දරුවන් විභාගයක් වෙනුවෙන් සූදානම් කරද්දී ඔවුන්ගේ චිත්ත ශක්තියත් සංවර්ධනය කිරීම ඉතා වැදගත්. ඒ නිසාම අද හැම දෙමව්පියෙකු විසින් තමන්ගේ දරුවන්ට විභාගයකට මුහුණ දීමට පෙරාතුව පිරිත් දේශනාවක් කරමින් ආශිර්වාද ලබා දෙනවා.ඊට අමතරව ඔබට නිවසේ සිට මේ පිරිත් ගාථා ගායනා කරමින් විභාගයට යන දරුවන්ට සෙත් පතන්න පුලුවනි.

යානීධ භූතානි සමාගතානි

භුම්මා නිවායානි නිව අන්තලික්ඛේ

සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු

අථොපිසක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං

තස්මාහි භූතා නිසාමේථ සබ්බේ

මෙත්තං කරොථ මානුසියා පජාය

දිවාච රත්තොච  හරන්ති යේ බලිං

තස්මාහි නේ රක්ඛත අප්පමත්තා

මේ ගාථා තුනෙන් 108 වරක් පිරිත් කරන ලද පැන්වලින් ටිකක් බොන්න දී  පිරිත් පැනින් මුහුණ සෝදන්න.

තොරතුරු ලබා ගත්තේ-දැනට අසනීපයෙන් පසුවෙන බෝගමුවේ ඉන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේගෙනි.උන්වහන්සේට දීර්ඝායුෂ  පතමු.

පුන්‍යා චාන්දනී ද සිල්වා

 

LEAVE A REPLY

SUBSCRIBE කරන්න ⇢

165,796FansLike
12,900SubscribersSubscribe
- Advertisement -
- Advertisement -

More article