ගර්භණී කාලයේ ඔබටත් මෙවැනි මානසික වෙනස්කම් ඇති වෙයිද? | Prof. Tiran Dias

0
195
ගැබිනි සමයේ කාන්තාවකට ඇතිවිය හැකි මානසික වෙනස්කම් මොනවාද? ගැබ් ගැනීමත් සමග සිරුරේ සිදුවන හෝමෝන වෙනස්කම් මත කාන්තාවන්ට යම් යම් ‍දේ දරා ගැනීමට සිදු වෙනවා. එය ශාරීරිකවත් මානසිකවත් සිදුවිය හැකි වෙනස් තත්ත්වයක්. ගැබිනි කාන්තාවකගේ මානසික සෞඛ්යග ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගන්න නම් ඇය වගේම ඇය වටා ඉන්න පුිරිසගේ සහයෝගයත් බොහොම වැදගත්

SHOW LESS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here