අම්මා වැඩිපුර ආදරේ නංගිට. මට පොඩ්ඩක්වත් ආදරේ නෑ..

අම්මා වැඩිපුර ආදරේ නංගිට, මට පොඩ්ඩක්වත් ආදරේ නෑ. ලොකු දුව හැම නිතරම එහෙම කියනවා නම් අම්මලා තාත්තාලා මොකද කරන්නේ? අක්කලා නංගිලා අම්මාව බෙදාගන්න බැරිව කොච්චරවත් රණ්ඩු නේද? මේ තත්ත්වය දෙමාපියන්ටත් වෙලාවකට හරිම හිසරදයක්. එහෙමයි කියලා දරුවන්ගේ හිත් රිදවන්න බැහැනේ. එහෙම නම් එයාලගේ හිත සැනසෙන විදියට වැඩිහිටි අපිම වෙනස් වෙමු නේද?

SHOW LESS

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here