ගොතය කුඩා වියේ සිටම ඇතිවිය හැකි තත්වයක්ද? – Speech Pathologist Nimeera Weeraratne

ගොතය කුඩා වියේ සිටම ඇතිවිය හැකි තත්වයක්ද? එය හදුනා ගන්නේ කෙසේද? වෙලාවකට පුතාගේ පොඩි ගොතයක් වගේත් දැනෙනවා. ඒත් පුංචි ළමයින්ට ගොතය එන්න විදියක් නෑනේ. මේ වීඩියෝව බලලා දැනුවත් වෙමුද ගොතය ගැන.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here