දරුවාට ශ්‍රවන ආබාධ තත්වයක් ඇති බව හදුනා ගන්නේ කෙසේද? – Speech Pathologist Nimeera Weeraratne

0
105

දරුවාට ශ්‍රවන ආබාධ තත්වයක් ඇති බව දෙමාපියන් හදුනා ගන්නේ කෙසේද? එවැනි දරුවෙකුට භාෂාව ඉගෙනීමට බාධා ඇති විය හැකිද? අනේ මන්දා මේ දරුවාට ඇහෙනවා අඩුද කියලත් වෙලාවකට හිතෙනවා. කොහොමද ඇත්තටම දරුවෙකුට ඇහෙනවා අඩුද කියලා දැනගන්නේ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here