ගැබ් ගැනීමට සුදුසු කාලය වන සරු කාලය හඳුනා ගන්නේ කොහොමද?මහාචාර්ය හේමන්ත සේනානායක

බොහොමයක් තරුණ යුවළවල් ලිංගික අධ්යායපනය කෙරේ වැඩි අවධානයක් යොමු නොකිරීම දරු පිළිසිඳ ගැනීමටකට බාධාවක් වෙන්න බැරි නැහැ. දරුවෙකු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සෑම යුවළක්ම දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීමට සුදුසුම කාලය ඒ කියන්නේ සරු කාලය ගැන දැනුවත් විය යුතුයි. මේ ඒ පිළිබඳවයි.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here