සතුටින් ජීවත් වෙන්න මොනවද අපිට ඕනේ ?

මනෝවෛද්‍ය සුසිත රුවන් මහතා-විශ්වවිද්‍යාල මනෝවෛද්‍ය ඒකකය ,දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල
සතුට කියන දේ නිරෝගී ජීවිතයකට අත්යොවශ්යේ දෙයක්. ඒත් අපි ඒ ගැන ලොකු සැලකිල්ලක් නැහැ. අපේ හිත් සතුටින් පුරවන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඒත් සතුට කියන්නේ පුංචි පුංචි හිනාවකට වුණත් ලබා දෙන්න පුළුවන් වටිනාකමින් වැඩි සම්පතක්

SHOW LESS

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here