සතුටින් ජීවත් වෙන්න මොනවද අපිට ඕනේ ?

0
191
මනෝවෛද්‍ය සුසිත රුවන් මහතා-විශ්වවිද්‍යාල මනෝවෛද්‍ය ඒකකය ,දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල
සතුට කියන දේ නිරෝගී ජීවිතයකට අත්යොවශ්යේ දෙයක්. ඒත් අපි ඒ ගැන ලොකු සැලකිල්ලක් නැහැ. අපේ හිත් සතුටින් පුරවන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඒත් සතුට කියන්නේ පුංචි පුංචි හිනාවකට වුණත් ලබා දෙන්න පුළුවන් වටිනාකමින් වැඩි සම්පතක්

SHOW LESS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here