ඔබේ කේන්තිය ඔබටම පාලනය කරගත නොහැකිද?

මනෝවෛද්‍ය සුසිත රුවන් මහතා-විශ්වවිද්‍යාල මනෝවෛද්‍ය ඒකකය ,දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල

කේන්තිය කියන්නේ කාටත් පොදු හැඟීමක් වුණත් ඒ තත්ත්වය කළමනාකරණය කර ගැනීම එක් එක් අයගේ බුද්ධි මට්ටමට අනුව හෝ ඉවසිමේ හැකියාවට අනුව සිදු වෙන්නක්. ඒත් අපි කොයි කවුරුත් කේන්තිය පාලය කරගත යුතුමයි.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here