පුංචි පැටවුන්ටත් තරහ යන බව දන්නවා නේද?

0
145

මනෝවෛද්‍ය සුසිත රුවන් මහතා-විශ්වවිද්‍යාල මනෝවෛද්‍ය ඒකකය ,දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල තරහා කියන්නේ කාටත් පොදු හැඟීමක් වුණාට වැඩිහිටි අපිට වගේ පුංචි පැටවුන්ට ඒක පාලනය කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තරහෙන් ඉන්න දරුවෙක් පාලනය කරගන්න අම්මලාට මේ උපදෙස් වැදගත් වේවි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here