පුංචි පැටවුන්ටත් තරහ යන බව දන්නවා නේද?

මනෝවෛද්‍ය සුසිත රුවන් මහතා-විශ්වවිද්‍යාල මනෝවෛද්‍ය ඒකකය ,දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල තරහා කියන්නේ කාටත් පොදු හැඟීමක් වුණාට වැඩිහිටි අපිට වගේ පුංචි පැටවුන්ට ඒක පාලනය කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තරහෙන් ඉන්න දරුවෙක් පාලනය කරගන්න අම්මලාට මේ උපදෙස් වැදගත් වේවි.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here