දරුවන්ට ෆිට් එක ඇති වෙන්නේ උණ වැඩි උනාමද?

ළමා රෝග විශේෂඥ රුක්මල් ගුණතිලක අපේක්ෂා රෝහල, මහරගම.

සමහර මව්වරුන් දරුවන්ට උණ ඇති වුණාම බියට පත්වෙන්නේ ෆිට් එකට එයි කියලා. ඒ කියන්නේ උණ වැඩි වෙද්දී හැම දරුවෙකුටම ෆිට් ඇති වෙනවා කියන එකද? නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ෆිට් ඇති දරුවෙක්ට උණ හැදුනම කොහොමත් ෆිට් ඇති වෙනවා කියන එකද කියලා අපි වෛද්‍ය තුමාගෙන් විමසුවා.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here