ගැබිනි මවට භෞතචිකිත්සක උපදෙස් අවශ්‍ය ඇයි?

ආචාර්ය ජාලිය උඩුවැල්ල මහතා, ප්‍රධාන භෞතචිකිත්සක, රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල

ගැබිනි සමයේ ඔබ බොහෝ අපහසුතාවලට මුහුණ දෙන බව අපි දන්නවා. නමුත් මේ අපහසුතා බොහොමයක් මගහරවා ගැනීම අපිට පුළුවන්. භෞතචිකිත්සාව ගැබිනි මවට අැති අපහසුතා මගහරවා ගන්න සහය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here