ගැබිනි මවට භෞතචිකිත්සක උපදෙස් අවශ්‍ය ඇයි?

0
188

ආචාර්ය ජාලිය උඩුවැල්ල මහතා, ප්‍රධාන භෞතචිකිත්සක, රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල

ගැබිනි සමයේ ඔබ බොහෝ අපහසුතාවලට මුහුණ දෙන බව අපි දන්නවා. නමුත් මේ අපහසුතා බොහොමයක් මගහරවා ගැනීම අපිට පුළුවන්. භෞතචිකිත්සාව ගැබිනි මවට අැති අපහසුතා මගහරවා ගන්න සහය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here