බෙල්ලේ, කොන්දේ වේදනාව ඔබේ දරුවාටත් පීඩාවක්ද?

ආචාර්ය ජාලිය උඩුවැල්ල මහතා, ප්‍රධාන භෞතචිකිත්සක, රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල
ඉගෙනීමේ කටයුතුවල නිරත වෙන බොහොමයක් දරුවන් මේ බෙල්ලේ, කොන්දේ වේදනාව ගැන බොහොම අවස්ථාවල පැමිණිලි කරනවා. මෙවැනි වේදනාවන් නිසා ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලටත් බාධා ඇති වෙනවා. ඒත් මෙවැනි රෝග තත්ත්වවලට බහුල වශයෙන් හේතු වන්නේ මොනවාද කියා දැනුවත් වෙමු.
අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here