දෙමාපියන් වන අපේ බලාපොරොත්තුවලට දරුවන් තල්ලු කිරීම හරිද?

දෙමාපියන් විදියට අපි හැමදෙයක්ම කරන්නේ අපේ දරුවන් වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අපේ හැමදේම කැප කරන්නෙත් ඔවුන් වෙනුවෙන්. ඒත් වෙලාවකට මේ දේවල් පුන්චි හිත්වලට බර වැඩිද කියලත් හිතෙනවා. ඇත්තටම දෙමාපියන් වන අපේ බලාපොරොත්තුවලට දරුවන් තල්ලු කිරීම හරිද?

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here