දෙමාපියන් වන අපේ සීමාවන් දරුවන්ගේ ජීවිතයට බලපෑම්කරන්නේ කොහොමද?

“අද දවසෙම සෙල්ලම. දැන් යන්න පොතක් පතක් බලා ගන්න” කොයි අම්මා තාත්තත් දරුවන්ට මේ ටික නම් කියනවාමයි. දෙමාපියෝ විදියට අපේ මේ කියමන දරුවෙකුට කොයිතරම් නම් දුරට සාර්ථකද කියලා අපි විමසමු.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here